De meesten zullen de plattelandsjongeren kennen van de schuur- en tentfeesten. Anderen, die iets meer bij de vereniging betrokken zijn, verschijnen ook regelmatig bij de verschillende activiteiten. Wat vaak niet zichtbaar is, is het vele werk dat eraan vooraf gaat om dit alles draaiend te krijgen - en te houden!


Het bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers, die 12 maal per jaar bij elkaar komen tijdens de vaste vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen wordt per functie door het bestuurslid dat die functie vervult besproken wat er gaande is, wat er gaat komen en wat daartoe dient te gebeuren.


Voor een schuurfeest, voor velen toch het meest bekende activiteit, moeten bijvoorbeeld het volgende geregeld worden: schuur/tent, band, vergunning, drive-in, beveiliging, drank, snackwagen, toiletten, convocaten, sponsoring, podium, stroomvoorziening, dranghekken, consumptiebonnen, etc. Meer dan je aanvankelijk zou verwachten.


Alle bestuursleden houden zich met het regelen van deze zaken bezig. Daarnaast wordt er door wisselende personen gezorgd voor de organisatie van uitstapjes. En natuurlijk heeft elk bestuurslid zijn/haar eigen functie.

Suzanne van Erk

Voorzitter, PR, redactie

Michiel Uitenbroek

Penningmeester

Martijn Noordermeer

2e penningmeester

Bram Visser

Euro Delta

Corne van de Polder

Fokveedag, trekkertrek

Wilma den Bakker

Ledenadministratie, secetariaat

Pieter Kloos

Algemeen bestuurslid

Lisa van de Bunt

Vice-voorzitter, website, Facebook, PR