Over ons

Op 18 maart 1947 werd de vereniging van de Agrarische Jongeren opgericht. Deze fungeerde onder de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (H.M.v.L.), die hun eigen activiteiten organiseerden. In december 1947 werd er door Sjaan van Vliet een vereniging voor dames opgericht. Vanaf 12 maart 1964 gingen de dames- en herenafdelingen samen verder.

Sinds 1968 werd de naam van de jongerenorganisatie van H.M.v.L. afdeling Voorne omgezet in: 'Plattelands Jongerengemeenschap De Hollanden - afdeling Voorne.

In 1970 zijn er een paar drastische wijzigingen doorgevoerd. Het aftreden van het hoofdbestuur had als gevolg dat Voorne ging samenwerken met Euro-Delta. Deze samenwerking werd voortgezet onder de naam 'Plattelands Jongerengemeenschap Euro-Delta'. Voorne werd hier binnen (wederom) een aparte afdeling.

Vanaf 1974 werd de naam Plattelands Jongeren Euro-Delta voor het eerst gebruikt. Op 11 maart 1975 vond de eerste bijeenkomst van de agrarische gesprekgroep (later hernoemd tot 'De Agrarische Commissie') plaats.

 

Plattelands Jongeren Voorne heeft nu meer dan 300 leden en organiseert al jaren schuur- en tentfeesten en vele andere activiteiten die druk worden bezocht.

In tegenstelling tot de naam van de vereniging hoeft men niet van het platteland te komen om lid te worden. Vroeger was de vereniging wel gericht op agrariërs. Tegenwoordig zijn wij een algemene vereniging met een agrarische tak. De leden vallen tussen de 16 en 35 waaronder scholieren, studenten en werkende jongeren.

Doelstelling van de vereniging is officieel gezegd: 'Het in stand houden van een plattelandsjongeren netwerk middels ontspanning, ontmoeting, maatschappelijke vorming en kadervorming op sociaal, cultureel, agrarisch, educatief en informatief gebied'.

Geschiedenis

De vereniging wordt uiteraard in stand gehouden door de leden zelf, maar daarnaast is natuurlijk het bestuur van wezenlijk belang om de activiteiten te verwezenlijken. Een aangedragen bestuurslid wordt middels een stemming tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) verkozen door de leden. Een bestuurslid kan 3 jaar in functie blijven en kan daarna eenmalig herkozen worden.