Huisregels PJ Voorne

Plattelands Jongeren Euro Delta afdeling Voorne

Als bestuur zijnde, doen wij natuurlijk niets lievers dan een goed gezellig feestje organiseren voor al onze leden en nieuwe/andere bezoekers. Zo'n feestje organiseren doe je niet in één dag, vaak zijn er al maanden voor het evenement voorbereidingen gaande die van buitenaf niet te zien zijn.

Om deze feestjes zo goed en gezellig mogelijk voor onze bezoekers, maar ook voor de organisatie, te laten verlopen, heeft iedereen zich te gedragen naar onze huisregels.

Hieronder een lijst met deze desbetreffende regels.

Minimale toegangsleeftijd bij onze feesten is 16 jaar.

Legitimatie verplicht.

Onder de 18 geldt: geen alcohol en blazen bij toegang van het evenement.

Iedere bezoeker kan bij de ingang worden gecontroleerd op alcoholgebruik of drugs.

Visitatie verplicht.

Mocht er tijdens het evenement of visitatie, gevaarlijke en/of verboden voorwerpen, in welke vorm dan ook, worden gevonden, wordt hiervan het eigendom ontnomen.

Alcohol doorgeven aan minderjarigen is niet toegestaan.

Gooien met consumpties en/of andere voorwerpen wordt niet toegestaan.

PJ Voorne stelt zich niet aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade door derden.

PJ Voorne stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal door derden.

Drugs en andere verdovende middelen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.

In de schuur/tent mag niet gerookt worden.

Tijdens het evenement kunnen opnames en/of foto’s worden gemaakt.

Aanwijzingen van bestuursleden van PJ Voorne, beveiligingsmedewerkers, politie en ander bevoegd gezag dienen te worden opgevolgd.

Betreden van een evenement en het bijwonen hiervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Eigen consumpties worden niet toegestaan.

Drank kan alleen worden aangeschaft met consumptiemunten, verkrijgbaar bij de muntenbar.

Bij ongewenst gedrag kan een beveiligingsmedewerker of bestuurslid van PJ Voorne, doen besluiten de bezoeker toegang op het evenement te ontnemen, en de bezoeker zelfs een ontzegging van meerdere evenementen te geven.

Bij ongewenst gedrag zijn bestuursleden en beveiligingsmedewerkers genoodzaakt aangifte te doen bij de politie. Ook zijn zij verplicht personen die het misdrijf hebben gepleegd, tot de komst van de politie op de locatie van het evenement vast te houden.